‘’Het voelde als toneelspelen’’

Meningen van studenten van NHL Stenden Hogeschool Groningen over de Pabo

Over de indeling van de pedagogische academie voor onderwijs (Pabo) is het afgelopen jaar veel gediscussieerd. Vanaf het schooljaar 2022-2023 komen er nieuwe speciale diploma’s voor het ‘’jonge kind’’ en het ‘’oudere kind’’. Naast de reguliere pabo kan vanaf 2022 ook uit deze twee varianten gekozen worden. Maar volgens pabostudenten van NHL Stenden Hogeschool Groningen is dit niet de enige tekortkoming in de opleiding. Het vele reflecteren op jezelf wordt door de studenten als zinloos ervaren.

Uit onderwijs in cijfers blijkt dat de tekorten aan leraren in het basisonderwijs de komende jaren zullen toenemen. Met het wetsvoorstel om de pabo op te splitsen in twee varianten, wil de overheid met name het groeiende tekort aan mannelijke leerkrachten bestrijden. De tekorten aan mannelijke leerkrachten blijkt voor een groot deel bij te dragen aan het algemene lerarentekort in het basisonderwijs. Uit cijfers van het CBS blijkt dat meer dan tachtig procent van de leerkrachten in het basisonderwijs een vrouw is. Daarnaast blijkt dat van de mannen die de opleiding gevolgd hebben, slechts 37 procent daadwerkelijk werkzaam is als leerkracht op een basisschool.

Rick Hoff, derdejaars pabostudent NHL Stenden Hogeschool Groningen, hoort bij de 20 procent man die de opleiding volgt. Hij begon met negen mannen in zijn opleidingsjaar. Inmiddels is hij nog met één van de twee mannen uit zijn opleidingsjaar overgebleven. Hoff heeft na zijn eerste jaar stage lopen in de groepen 1, 2 en 3, gedacht te stoppen met de opleiding. ‘’Na mijn eerste jaar pabo voelde ik me ongelukkig. De manier van lesgeven voelde als toneelspelen.’’

Emma Draatjer, vierdejaars pabostudent NHL Stenden Hogeschool Groningen, vindt het belangrijk dat juffen en meesters breed inzetbaar blijven. Waar het volgens Draatjer in de opleiding mis gaat, is de koppeling van de theorie aan de praktijk. Veel opdrachten die je moet toepassen in je stage zijn gericht op de bovenbouw, aldus Draatjer. ‘’Hoe ga je milieueducatie geven aan vierjarigen? Meestal laat ik dan een prentenboek zien.’’

Lieke Streutker, medestudent van Draatjer, beaamt dit. ‘’Vorig jaar hadden we een pedagogiekopdracht die eigenlijk voor de bovenbouw bedoelt was. Maar de leraar van het vak die ons de opdracht gaf, had helemaal geen verstand van opdrachten op kleuterniveau. Ik had toen een beetje het gevoel dat ik mezelf maar moest redden.’’

Tjitske Feenstra, vierdejaars pabostudent NHL Stenden Hogeschool Groningen, is kritisch als het gaat over haar opleiding. Feenstra vindt veel opdrachten onnodig. ‘’Je moet veel reflecteren op jezelf. Verslagen van 20 pagina’s schrijven om je stage te halen. En dat terwijl je stagebegeleider dan al lang in de praktijk gezien heeft hoe jij als leraar voor de klas staat.’’

Hoff mist verdieping in vakken zoals geschiedenis, natuurkunde, scheikunde en aardrijkskunde. In plaats de vele reflectieverslagen, zou Hoff juist meer over bepaalde onderwerpen willen leren. Je wil graag kennis overdragen aan de kinderen, maar hiervoor moet je ook kennis hebben, aldus Hoff. Een geschiedenisles of aardrijkskundeles net zoals je die op de middelbare school kreeg, zal volgens Hoff nuttig kunnen zijn. ‘’Als je na de Havo de opleiding gaat volgen zit de kennis nog vers in je geheugen, maar ik kan ook begrijpen dat als je als onderwijsassistent eerst een mbo hebt gedaan, je kennis wat is weggezakt.’’

Het schrijven van beleid is één van de belangrijkste taken op een basisschool, betreurt Feenstra. ‘’Een verslag schrijven over kindertaal is interessant, maar belangrijker vind ik het om te leren hoe ik goed les kan geven of hoe ik een goed handelingsplan kan schrijven.’’ Daar wordt tijdens de pabo niet veel aandacht aan besteed, aldus Feenstra.

In een handelingsplan staat concreet beschreven welke doelen de school nastreeft met een leerling. Hierbij gaat het om leer- en/of gedragsproblemen. Ook staat erin op welke manier de doelen behaald worden. De afspraken over de aanpak van de leerling worden doelgericht geformuleerd.

Dit is niet onbelangrijk, zegt Feenstra. Onderwijsinspecties beoordelen met name de handelingsplannen op een basisschool.  

Hoff beaamt dit. Als je als leraar voor een klas staat, moet je ook veel administratief werk doen. ‘’Je schijft groepsplannen en moet de leercurve per leerling bijhouden. En voor een leerling met gedragsproblemen komen daar ook vaak nog instanties buiten de school bij kijken.’’

Voor Hoff is het wetsvoorstel een stap in de goede richting. Na zijn eerste jaar stages lopen in de onderbouw was Hoff er helemaal klaar mee. En de reden dat Hoff niet is gestopt? ‘’In overleg met de studieadviseur is mij belooft dat ik geen stages meer hoefde te lopen in de onderbouw.’’

Maar niet alleen mannen staan achter het besluit van de overheid om de pabo op te splitsen in twee varianten. Feenstra had ook graag voor het ‘’oudere kind’’ gekozen als die optie er eerder was geweest.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s